Onderzoek2024-03-28T21:43:51+01:00

Onderzoek naar de impact van voedselbossen

De potentiële maatschappelijke en economische waarden van voedselbossen vragen om een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Bestaande en nieuwe kennis kan dan blijven dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van voedselbossen.

‘Wetenschappelijke onderbouwing helpt de ontwikkeling van voedselbossen’

Nationaal monitoringsprogramma

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) is in het leven geroepen om elk voedselbos met uniforme methoden te monitoren. Dit stelt ons in staat om door middel van wetenschappelijke analyses te beoordelen of, en in welke mate, de geclaimde voordelen van voedselbossen werkelijkheid zijn. Het programma streeft ernaar om een langdurige monitoring van minimaal vijf jaar te realiseren, gericht op een uitgebreide verzameling van data. Het concentreert zich op een reeks indicatoren: ecologisch (biodiversiteit boven en onder de grond), klimaat (koolstofopslag), sociaal (bezoekersaantallen, inzet van vrijwilligers, gecreëerde banen, gezondheid) en economisch (geïnvesteerde uren en financiën, tegenover de waarde van de productie en secundaire activiteiten).

De selectiemethode voor de onderzoekslocaties, gebaseerd op een willekeurige keuze, vindt zijn oorsprong in ecologische principes. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), Wageningen University & Research (WUR), de Universiteit Utrecht (UU) en andere universiteiten, bouwen we aan een wetenschappelijke fundering voor onderzoek naar voedselbossen. Dit collectieve onderzoeksinitiatief is essentieel om de effectiviteit en de diverse voordelen van voedselbossen wetenschappelijk te onderbouwen en verder te ontwikkelen.

Lees meer

Overige onderzoeken waar het Netwerk Voedselbosbouw Nederland bij betrokken is

Meet je voedselbosoogsten

Door middel van zeer laagdrempelige en gratis toegankelijke (online)meetinstrumenten dragen alle voedselboseigenaren samen bij aan zogenaamde Citizen Science wetenschap.

Publicaties

Meer publicaties

Kennis

Food forestry lectures at Wageningen University

15 oktober 2019 | Onderzoek

Combatting Climate Crisis

Wouter van Eck, Engelstalig, 1,5 uur

22 oktober 2019 | Onderzoek

A Healthy Diet

Wouter van Eck, Engelstalig, 1,5 uur

29 oktober 2019 | Onderzoek

Restoration Agriculture

Wouter van Eck, Engelstalig, 1,5 uur

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer
4 december 2020

Bos, bodem, en biodiversiteit, de voordelen van het voedselbos

Om de waarde van de bodem te laten zien als de bodem niet wordt bewerkt en er voedselproductie op plaatsvindt, is voor de Green Deal Voedselbossen vanuit de coördinatierol van het initiatief Bewust Bodemgebruik de film ‘Bodem onder het voedselbos’ gemaakt.

Marc Siepman legt de voordelen van een voedselbos uit door de bodem op de Utrechtse Heuvelrug te bekijken. Een onbewerkte bodem, die bedekt is met blaadjes geeft het bodemleven de kans om het organisch stofgehalte te verhogen. Schimmels kunnen op die manier grote netwerken gaan vormen waardoor voedingselementen over een grotere afstand kunnen worden uitgewisseld. Het voedselbos is een productiesysteem waarbij de voordelen van het natuurlijk bos samengaan met voedselproductie en biodiversiteit.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer
29 oktober 2020

Slotwebinar Meet je Voedselbosoogst

In het project Meet je Voedselbosoogst zijn vier meetinstrumenten ontwikkeld waarmee voedselboseigenaren zelf hun oogsten bij kunnen houden. In dit webinar leggen Wouter van Eck van voedselbos Ketelbroek, Jeroen Schütt van WENR en Marieke Karssen van The Plant uit waarom de tool nodig is en hoe hij werkt.

Neem contact op