voedselbos thuishaven

Over het Netwerk Voedselbosbouw

Voedselbossen vormen een innovatieve landbouwmethode. Sinds het sluiten van de Green Deal Voedselbossen in 2017 zet een brede coalitie zich in voor voedselbossen. Om onderzoek te doen, kennis te delen, op te komen voor betere regels en te werken aan het opstarten van meer voedselbossen. Er is in Nederland veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen! De Green Deal is eind 2021 afgelopen.

Vanaf 2022 gaat deze coalitie verder onder de naam Netwerk Voedselbosbouw. Het doel van het netwerk is de bevordering van een schaalsprong in het areaal voedselbossen (volgens de definitie die ontwikkeld is door en tijdens de Green Deal Voedselbossen). Door benutting van kansen en het scheppen van betere, meer stimulerende randvoorwaarden op het gebied van beleid, wet- en regelgeving, onderzoek en onderwijs, kennisdeling, communicatie en inzet op een aantal nieuwe thema’s zoals mechanisatie. De ambitie uit de Bossenstrategie van de overheid om in 2030 minimaal 1.000 hectare voedselbossen te hebben gerealiseerd op Nederlandse landbouwgronden geldt hierbij als belangrijk uitgangspunt.

Het Netwerk is een eigenstandige entiteit die werkt volgens een jaarlijks bij te stellen werkplan en die wordt gecoördineerd door een werkgroep. Het Netwerk maakt ook onderdeel uit van het Agroforestry Netwerk Nederland. Administratief is het netwerk ondergebracht bij de Stichting Voedselbosbouw Nederland. De doelgroep van het netwerk zijn alle mensen en organisaties die willen bijdragen aan de doelstelling van het Netwerk Voedselbossen: het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor de gewenste uitbreiding van het areaal aan voedselbossen.

‘Het Netwerk Voedselbosbouw is een unieke samenwerking tussen overheden, onderzoek en ondernemers.
Samen ontwikkelen we voedselbossen tot een normale vorm van land- en bosbouw’

Contactpersonen

Coördinatie

Renee Zijlstra

Renée Zijlstra

Netwerk Voedselbosbouw

Onderzoek

Jeroen Kruit

Wageningen Environmental Research

Wet- en regelgeving

Wouter van Eck

Stichting Voedselbosbouw

Communities of Practice

Stijn Heijs

Stichting Voedselbosbouw

Communicatie

Marieke Karssen

Voedsel uit het bos

Kennisuitwisseling

Kaat Biesemans

Stichting Voedselbosbouw

Contact opnemen

Vragen over dit netwerk kun je het beste sturen via onderstaand formulier.