Nationaal monitoringsprogramma

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) is in het leven geroepen om elk voedselbos met uniforme methoden te monitoren. Dit stelt ons in staat om door middel van wetenschappelijke analyses te beoordelen of, en in welke mate, de geclaimde voordelen van voedselbossen werkelijkheid zijn. Het programma streeft ernaar om een langdurige monitoring van minimaal vijf jaar te realiseren, gericht op een uitgebreide verzameling van data. Het concentreert zich op een reeks indicatoren: ecologisch (biodiversiteit boven en onder de grond), klimaat (koolstofopslag), sociaal (bezoekersaantallen, inzet van vrijwilligers, gecreëerde banen, gezondheid) en economisch (geïnvesteerde uren en financiën, tegenover de waarde van de productie en secundaire activiteiten).

De selectiemethode voor de onderzoekslocaties, gebaseerd op een willekeurige keuze, vindt zijn oorsprong in ecologische principes. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), Wageningen University & Research (WUR), de Universiteit Utrecht (UU) en andere universiteiten, bouwen we aan een wetenschappelijke fundering voor onderzoek naar voedselbossen. Dit collectieve onderzoeksinitiatief is essentieel om de effectiviteit en de diverse voordelen van voedselbossen wetenschappelijk te onderbouwen en verder te ontwikkelen.

Lees meer