Nationaal monitoringsprogramma voedselbossen (NMVB)

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen heeft op dit moment 30 deelnemende projecten en kan om de kwaliteit van de data te blijven garanderen niet zonder meer nieuwe deelnemende projecten toelaten. Nieuwe deelnemende projecten zijn nog steeds in beperkte mate welkom, maar er wordt eerst kritisch gekeken naar onder andere naar de opzet van het voedselbos, de locatie en de leeftijd, om zo een afgewogen oordeel te kunnen geven over of het project de kwaliteit van de dataset zal versterken.

In voedselbossen wordt voedselproductie met natuurontwikkeling gecombineerd. Er wordt beweerd dat voedselbossen de bodemgezondheid bevorderen, een groot waterbufferend vermogen hebben, veel CO2 opslaan, de biodiversiteit verhogen, een hoge veerkracht hebben, de kwaliteit van de leefomgeving verhogen en daarmee de mentale gezondheid bevorderen, en de sociale cohesie verhogen. Bovendien zou er weinig onderhoud voor nodig zijn, terwijl de oogsten op termijn hoog zijn.

Deze claims zijn gebaseerd op theorie en de kennis over natuurlijke ecosystemen, vergelijkbare hoog-diverse voedselsystemen in de tropen en een steeds groter wordende stapel van anekdotisch bewijs van voorbeelden in gematigde zones. Er is echter nog geen robuust, gestandaardiseerd en systematisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van voedselbossen als serieuze landbouwmethode in gematigd gebied. Daarom is nu het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) opgezet, zodat de ontwikkeling van ieder voedselbos op dezelfde manier kan worden gemeten en wetenschappelijke analyses kunnen worden uitgevoerd om te onderzoeken of en in welke mate alle claims waar zijn.

Eind 2019 is er een start gemaakt met het vastleggen van diverse bodemindicatoren, zoals compactie, infiltratie, vruchtbaarheid en bodemfauna. Hiervoor is in de winter van 2019-2020 veldwerk verricht bij 18 deelnemende locaties, die na een demonstratie van de methodiek in de volgende jaren zelfstandig verder kunnen monitoren.

Check hier de Presentatie van de Startbijeenkomst.

In deze presentatie staat alle informatie en alle indicatoren nog eens in een notendop, dat is handig voor een eerste kennismaking met het NMVB. Meer gedetailleerde informatie over de indicatoren en meetmethode die het NMVB toepast vind je hier: Indicators_NMVB_11_2020.

April 2020 zijn de eerste resultaten gepresenteerd in bijgaande videopresentatie. Hierin is ook de digitale monitoringsapplicatie toegelicht waarmee vanaf dan de economische en sociale data verzameld gaat worden. Tevens bevat het uitleg over het biodiversiteits- en CO­2 onderzoek wat in het voorjaar van 2020 van start gaat. Bijna 40 mensen zijn vervolgens digitaal bij elkaar gekomen om hierover verder te praten. Uiteraard zijn dit slechts de eerste inzichten op basis van de eerste samengevoegde data. Elke voedselbosdeelnemer krijgt binnenkort toegang tot een eigen online ‘dashboard’ om zo de ontwikkeling van het eigen voedselbos nauw te kunnen volgen, en die te kunnen vergelijken met de rest. Daarnaast zal een publiek toegankelijk ‘dashboard’ van gemiddelde trends in de loop van de komende jaren steeds meer inzichten opleveren voor onderzoekers, startende en reeds bezige voedselbosboeren en beleidsmakers.

Meedoen?

Het Nationaal monitoringsprogramma is eind 2019 gelanceerd en in het eerste jaar nemen ongeveer 20 voedselbossen deel aan het programma. Een deel van deze voedselbossen brengt eigen financiering in voor de kosten die gepaard gaan met de monitoring (begeleiding en labtesten). Ongeveer 15 voedselbossen kunnen gefinancierd worden vanuit een startsubsidie. Voedselbossen die voldoen aan de Green Deal definitie en eigen financiering hebben, kunnen in de loop van 2020 aanhaken. Voedselbossen die geen financiering kunnen inbrengen, kunnen na de eerste periode aanhaken bij de monitoring van indicatoren die op eigen kracht uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor moeten echter eerst de systemen en handleiding uitgewerkt worden. Deze zal, zodra hij beschikbaar is, op deze site worden gepubliceerd. Abonneer je op onze nieuwsbrief als je hiervan op de hoogte wil blijven.

***Update:*** Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen heeft op dit moment 30 deelnemende projecten en kan om de kwaliteit van de data te blijven garanderen niet zonder meer nieuwe deelnemende projecten toelaten. Nieuwe deelnemende projecten zijn nog steeds in beperkte mate welkom, maar er wordt eerst kritisch gekeken naar onder andere naar de opzet van het voedselbos, de locatie en de leeftijd, om zo een afgewogen oordeel te kunnen geven over of het project de kwaliteit van de dataset zal versterken.