Wetgeving2024-02-02T14:12:31+01:00

Beleid, wet- en regelgeving voedselbosvriendelijk maken

In de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, ook op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Hier vind je veel informatie die toepasbaar is in de praktijk.

‘Voedselbossen bestaan op het raakvlak van landbouw èn natuur. Dit leidt vaak tot taaie bestemmingsproblematiek.’

Voedselbosboeren op agrarische grond kunnen gewascode 1940 (gecombineerde opgave) toepassen.

Lees meer

Publicaties

Ga naar overzicht

Factsheet Voedselbossen

De “voedselbos-beweging” maakt de afgelopen jaren een enorme groei door in Nederland. Waar hebben we het dan over? Wat is een voedselbos eigenlijk?

Bossenstrategie

Hoe passen voedselbossen in de bossenstrategie? Wat is de relatie van voedselbossen met bestaande en nieuwe natuur, landbouw en stedelijk gebied?

Contact opnemen

Vragen over dit netwerk kun je het beste sturen via onderstaand formulier.