Kennisverspreiding Agroforestry

Kennis op Maat (2023-2025)

Door Ir. Jeroen Kruit.
Tevens betrokken bij Wetenschappelijke Bodemvorming Onder de Voedselbosbouw, NMVB en Voedseluithetbos.

Wat we met deze KOM-aanvraag willen bereiken, is dat de beschikbare inzichten uit drie lopende PPS-agroforestry projecten toegankelijk worden voor partijen die er mee aan de slag willen.
1. verdienmodellen
2. klimaatpositieve zuivel en
3. voedselbosbouw

Deze drie PPS’en hebben elk een eigen specifieke doelgroep. De te ontwikkelen producten worden dan ook voor deze doelgroepen op maat ontwikkeld.

Symposium:
Organiseren van een symposium waarin de resultaten wetenschappelijk onderzoek worden gedeeld en bediscussieerd.
Studenten, onderzoekers, sectororganisaties, ondernemers, adviseurs, beleidsmakers en andere stakeholders

Vanuit deze KOM zal er een slotsymposium worden georganiseerd gekoppeld aan het TKI-project ‘Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw’. In het voorjaar van 2025 gaan we de uitkomsten van vier jaar wetenschappelijk onderzoek naar voedselbossen delen. Dat doen we in afstemming en samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland (NMVB), Stichting Regeneratie, Voedseluithetbos, de Koperwiek BV, HAS Den Bosch en Urgenda. Daarnaast zetten we naast PhD’er Isabelle van der Zanden in op deelname en bijdragen van PhD onderzoekers, Anna Roodhof en Lieke Moereels. Ook zal Arjan de Groot een bijdrage leveren vanuit het thema integratie biomonitoring (onderzoek 2023 2n 2024 in voedselbos Ketelbroek).
Het is natuurlijk ook onze ambitie om daar direct een kick off van te maken van een vervolgproject/ vervolgsamenwerking.

Jordy van Eijk heeft een Engineering Doctorate en Jeroen Kruit zit in de board of advice.
Jordy bemachtigt laatste WUR Engineering Doctotate. De focus van de EngD ligt op het selecteren en combineren van planten combinaties (gildes) op basis van socio-economische en ecologische context en doelstellingen. Deze kennis wordt geïntegreerd in de beplantingsplannen van de 5 pilotprojecten van StichtingRegeneratie en draagt bij aan een aantal tools om planten te selecteren en combineren.

Innovatie Opdracht Trainees WUR
Er is een Innovatieopdracht uitgewerkt voor het trainees programma van de WUR om het WUR-netwerk te versterken rond agroforestry en alles wat daarmee samenhangt.

 

Beleidsondersteunend onderzoek Doelmatigheid van agroforestry en landschapselementen
Doelmatigheid agroforestry en landschapselementen (BO-43-104-025)

  • Product 2023 Factsheet
  • In 2024 zal de nadruk liggen op het kwantificeren van ecosysteemdiensten (indien mogelijk).

Kennisbasis onderzoek Integrated Biomonitoring
Integrated biomonitoring to assist sustainable land use transitions (KB-36-010-001)

  • In februari 2024 zal er een tussentijds minsymposium worden gehouden voor de groep direct betrokkenen.