Gewascode ‘Voedselbos’ benutten voor agrarische bedrijven

Binnen de gecombineerde opgave, die agrariërs jaarlijks moeten invullen om aan te geven welke gewassen zij telen, is vanaf 2019 een speciale gewascode voor voedselbossen opgenomen: gewascode 1940. Hiermee wordt voorkomen dat voor alle verschillende soorten die in een voedselbos groeien steeds een apart perceel moet worden gecreëerd. Ook behoudt de agrarische onderneming de toeslagrechten (landbouwsubsidie) voor het betreffende kavel. Let svp wel op: Het gaat hierbij expliciet om voedselbossen conform de definitie van de Green Deal.

De randvoorwaarden voor deze gewascode zijn dan ook:

  • aaneengesloten oppervlak van minimaal 0,5 hectare;
  • dominantie – op termijn – van kruinbomen met eetbare functie; minimaal drie andere vegetatielagen (struiken/secundaire bomen/klimmers/kruidachtigen);
  • geen teelt van eenjarigen en geen veehouderij binnen het betreffende perceel;
  • afzien van bemesting en inleveren van de mestruimte voor de betreffende oppervlakte.

Deze randvoorwaarden zijn bindend en agrariërs die die code benutten maar er niet helemaal aan voldoen, omdat ze bijvoorbeeld een andere vorm van agroforestry toepassen, kunnen daar problemen mee krijgen! Alle bedrijven die gewascode 1940 gaan benutten zullen op de voorgaande criteria gecontroleerd worden.

Binnen de Green Deal Voedselbossen wordt er naar gestreefd om de regelgeving rond voedselbossen voor agrariërs te vereenvoudigen. De komst van deze specifieke gewascode is een belangrijke eerste stap. Maar het blijft daarnaast belangrijk om voor aanplant van een voedselbos ook het bestemmingsplan te raadplegen (soms worden bomen helaas niet toegestaan) en tevens bij de provincie ontheffing te vragen voor de herplantplicht. Graag worden we geïnformeerd over agrarische bedrijven die met voedselbossen aan de slag willen. Mogelijk kan ondersteuning geboden worden, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving. Mail hiervoor naar Wouter van Eck via stichting@voedselbosbouw.org