bossenstrategie

Beleidsadvies voor de bossenstrategie

Vanuit de Green deal Voedselbossen, een coalitie van overheden, onderwijs, onderzoek en praktijk, is een beleidsadvies gemaakt over de rol van voedselbossen bij het realiseren van de bossenstrategie. Wat is de relatie van voedselbossen met bestaande en nieuwe natuur, landbouw en stedelijk gebied? Wat is de rol van inheemse soorten en exoten, en op de energietransitie en circulaire economie, klimaat, biodiversiteit, bodem en water?

Download het beleidsadvies voor de bossenstrategie