Jan Jansen

2019-03-12T21:19:17+01:00

Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt Jan Jansen steeds meer beleidsruimte voor deze nieuwe vorm van land- en natuurbeheer.