Project omschrijving

Jan Jansen

Beleid | Ministerie Economische Zaken  | Ruimtemaker

“Het lijkt me prachtig als we met de Green Deal interesse bij boeren kunnen wekken om voedselbossen zo mogelijk in te passen of toe te voegen aan bestaande landbouwproductiesystemen. Dat je bij een voedselbos na aanleg nooit meer externe inputs hoeft toe te voegen, dat is bijzonder” Jan Jansen kwam via het uitvoerings programma van de rijks natuurvisie via Fransjan de Waard voor het eerst in contact met voedselbossen. Hij is vanuit zijn werk bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrokken is bij de Green Deal. Vanuit die rol zorgt hij voor de LNV actiepunten uit de Green Deal: de gewascode voedselbossen in de gecombineerde opgave (is inmiddels gerealiseerd) en het ondersteunen van de kennisagenda.

.

.

Jan Jansen

Maak contact

mail: Jan Jansen
Linkedin: Jan Jansen

In de belangstelling

14-01-2019 Groen Kennisnet
Op weg naar een natuurinclusieve landbouw: het voedselbos van Wouter van Eck
Informatiefilmpje uitgebracht door het ministerie van LNV waarin Wouter van Eck uitlegt waarom een voedselbos als een serieus alternatief voor zowel reguliere bos- als landbouw kan worden gezien.