Nieuwe animatie ‘Een voedselbos in ontwikkeling’ in première

‘Een voedselbos in ontwikkeling’. Dat is de titel van een animatie, gemaakt in opdracht van Stichting Voedselbosbouw vanuit de missie van de Green Deal Voedselbossen. In de animatie wordt de ontwikkelingsfase van een voedselbos gevisualiseerd gedurende de eerste vijftig jaar na aanplant. Deze animatie is de tweede in een serie van animaties, infographics en mediaproducten die kennis en inzicht over voedselbossen voor een breed publiek toegankelijk maken.

Voedselbossen zijn nieuwkomers in ons landschap. Het zijn ecosystemen waarin de natuur maximaal de ruimte krijgt bij de productie van hoogwaardig voedsel. In hun ontwikkeling doorlopen ze verschillende fasen: de successie. De animatie Een voedselbos in ontwikkeling geeft de ontwikkelingsfase van een voedselbos weer. Vanaf de aanplant op een willekeurige plek in Nederland evolueert een voedselbos door de jaren heen tot een robuust systeem.

De animatie geeft een indruk van de ontwikkeling (successie) van een voedselbos, in de eerste vijftig jaar na de aanplant. In het voedselbos groeien concrete herkenbare soorten bomen, struiken en klimmers, en verschijnen andere, zowel vast als wisselende bewoners. Net als een natuurlijk bos kan het daarna nog vele tientallen, zelfs honderden jaren blijven functioneren.

Animatie-DEF

Bekijk de animatie hier:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

De productie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (via de Green Deal Voedselbossen), Stichting DOEN, het Gieskes-Strijbis Fonds en Greenchoice.

Productie, illustratie en animatie: Suze en Emiel Geerdink

Bekijk ook de animatie ‘Wat zijn voedselbossen?’ die in maart 2021 is gelanceerd.