Voedselbossen in Nederland volgens verschillende Belanghebbenden. De mogelijkheden tot een geaccepteerd landbouwsysteem

In dit stageverslag is verkend hoe mensen naar voedselbossen als kansrijk natuurinclusief landbouwsysteem kijken. Aan de hand van categorieën van gelovers en twijfelaars, en ‘ongelovers’ en nog niet betrokkenen wordt vooral gesteld dat het genereren van bewijslast voor de geschetste beloften van voedselbossen de integratie van voedselbossen in onze voedselproductie praktijk kan helpen te realiseren.

Download het onderzoek