Voedselbossen in De park

Bijzonder complete inventarisatie van soortengroepen in 5 voedselbossen in Park Lingezege (tussen Arnhem en Nijmegen), één- (2 stuks) danwel tweejarig (3 stuks). Geeft een goede indruk van de flora & fauna die je in deze fase kunt verwachten op rivierklei in het binnenland. Helaas is er niet altijd gebruik gemaakt van gestandaardiseerd protocollen of zijn deze soms gebrekkig gedocumenteerd, en hangen de vondsten sterk af van de individuele kennis en kunde van de waarnemers, waardoor het onderzoek voor de meeste soortgroepen niet vergeleken kan worden met andere voedselbossen.

Monitoring 2018 | Voedselbossen in De park

Download het onderzoek