Voedselbosbouw in het Deltalandschap. Een interdisciplinaire, ruimtelijke analyse voor de ontwikkeling van voedselbossen op het agrarisch areaal van Zuid-Holland

Nauwkeurig uitgevoerde studie met als resultaten een universele methodiek voor het bepalen van de geschiktheid van landbouwpercelen voor voedselbosbouw door middel van GIS technologie, op basis van ecologische, economische, culturele en juridisch-planmatige criteria. En vervolgens als case study een kansenkaart voor voedselbossen in Zuid-Holland, tevens onderdeel van het grotere onderzoek van Paul De Graaf: Voedselbosbouw in het Deltalandschap (hier te downloaden).

Eijk van, J. | BSc Thesis Wageningen Universiteit| 2019

Download het onderzoek