Voedselbos Ketelbroek: een zegen in de drup? Waterbalans van voedselbos Ketelbroek

Een ‘watertoets’ voor Waterschap Limburg geeft een indicatie van het belang van voedselbossen voor een betere waterhuishouding.

L.Siepel, D.Velthuis, W.Zondergeld, W.Schimmel | Van Hall Larenstein Velp | juli 2018

Download het onderzoek