Nulmeting vegetatieve groeifactoren

Verdiepend bodem- en vegetatieonderzoek in Voedselbos Roggebotstaete (toen 2 jaar oud). Biedt inspiratie voor methodes/indicatoren (helaas niet geschikt voor de leek) aanvullend op de methodiek van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen, en geeft een mooie indruk van wat men zoal aan vegetatie (inclusief ziektebeelden) en bodemleven (inclusief microfauna) kan verwachten voor een jong voedselbos op kalkrijk lemig zand. Mist helaas gedegen wetenschappelijke bronnen, statistische analyse en een grondige discussie en interpretatie van de resultaten.

Kruse, J. | Nulmeting vegetatieve groeifactoren in voedselbos Roggebotstaete. Een opzet voor meerjarig onderzoek. | Bedrijfsopdracht Bachelor of Science Major Toegepaste Biologie Aeres Hogeschool. Stage Forest Ecology and Forest Management (FEM), Wageningen University. | 2019

Download het onderzoek