Manual, Food forest monitoring and evaluation study

Deze studie wil een brede ecologische en economische monitoring van voedselbossen toegankelijk maken voor de voedselbosbeheerder. Een fraai geïllustreerde veldgids met zo simpel mogelijke technieken. De eerste in zijn soort, en daarom voor vele vervolgrapporten over monitoring en indicatoren ter inspiratie gebruikt, maar voor de gemiddelde voedselbosbeheerder toch te veelomvattend en ingewikkeld om geheel zelfstandig toe te kunnen passen.

Hier het bijbehorende verslag met alle achtergrond informatie, zoals de wijdere context, en achterliggende argumenten en discussie over de gekozen methodes. Vooral interessant voor wie zelf ook werkt aan de ontwikkeling of verbetering van monitoringstechnieken voor voedselbossen.

Slier, T., Mahez, N., Aguinaga Gil, I., Harper, S., Jin, T., Muhammad, R | EcoVredeGaard & Wageningen Environmental Research| maart 2018

Download het onderzoek