Project omschrijving

Sjef van Dongen

Permacultuur | Eetbare soorten | Gemengde teeltsystemen

In Brazilië hadden Sjef van Dongen en zijn vrouw Wilma vijf hectare voedselbos. Bij terugkomst in Nederland kochten ze een stuk grond waarop ze dezelfde principes toepasten. De aanloop hiernaartoe had behalve een internationale ook een persoonlijke achtergrond: door ziekte besloten Sjef en Wilma radicaal te doen wat hen goed leek: echt puur voedsel, zelf produceren. Dat mondde uit in zo’n succesvol project dat nu en masse mensen ervan willen leren.

Binnen hun bedrijf Fruitzforlife ontwerpt Sjef eetbaar landschap en geeft hij permacultuur advies, dit om kennis te delen en mogelijk te maken dat er steeds meer landschappen ontstaan waar echt puur voedsel geproduceerd wordt. Sinds twee jaar worden ook veel boeren begeleid in de transitie naar agroforesty en voedselbossen, in het hele proces van ontwerp tot uiteindelijk levering van (plant)materiaal.

Sjef is als partner toegetreden tot de Green Deal om de kennis en de meerwaarde van vaste planten in het voedselbos te kunnen delen. “Ik heb de ambitie om keihard te laten zien dat er een alternatief is voor het voedselsysteem. Samenwerken is sleutel voor verandering. Toen ik begon zeven jaar geleden was er geen referentie, het Martin Crawford boek was er nog niet eens. Het is mooi dat er nu structuren beginnen te ontstaan. Als we nu niet van elkaar leren verliezen we tijd.”

Sjef wil graag laten zien hoe dit echt een alternatief voor de voedselvoorziening kan zijn. Laten zien wat er in gaat, wat er uit komt, ook financieel. Dat is de ambitie.”

.

.

Maak contact

mail: info@fruitzforlife.nl
mobiel: +31 65 71 84 423
www: Fruitzforlife
Youtube: Ongelofelijke Oogsten

In de belangstelling

Sjef van Dongen op Youtube