6 december 2021, 14:00-16:30, online
Meld je aan via deze link!

 

De potentie van agroforestry

De afgelopen jaren is er door verschillende partijen keihard gewerkt om agroforestry in al haar vormen op de kaart te zetten. En met succes! De potentie van agroforestry wordt breed erkend als het gaat om klimaatadaptatie en -mitigatie, biodiversiteit en als innovatief verdienmodel voor de boer.

 

Om deze energie zo goed mogelijk in te zetten, trekken praktijk, overheden en kennisinstellingen samen op in één landelijk netwerk; het Agroforestry Netwerk Nederland. Met dit netwerk bundelen we de kennis en ervaring die is opgedaan en werken we samen aan nieuwe projecten en kennisontwikkeling op verschillende thema’s. Ons uiteindelijke doel is een divers landschap waarin kippenuitlopen worden bebost, koeien van voederhagen kunnen snoepen en voedselbossen een brug slaan tussen landbouw en natuur. Kortom, een landschap waarin agroforestry een alom erkende en toegepaste vorm van natuurinclusieve landbouw is.

 

 

Zie jij zo’n toekomstbeeld ook zitten?

Op 6 december presenteert het Agroforestry Netwerk Nederland zich tijdens een online evenement met een programma vol interactieve workshops en boeiende sprekers waaronder Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Leefomgeving) als keynote speaker, een agrarisch ondernemer die over zijn ervaringen met agroforestry vertelt en de DG Agro Marije Beens van het ministerie van LNV. De workshops geven inzicht in en bieden kansen voor het samen bespreken van onder andere het ontwerp, de afzet, het onderzoek en de regelgeving omtrent agroforestry. Dit alles om jou te motiveren om bij te dragen aan het bouwen van dit levende en groeiende netwerk!