Indicators for Monitoring Food Forests

Dit onderzoek (stage) betreft een uitgebreide verkenning naar indicatoren ten behoeve van het monitoren van ecologische, sociale en economische diensten geleverd door voedselbossen. Er wordt een basisset aan indicatoren voorgesteld die met heel beperkte middelen zijn te monitoren. Er wordt geïllustreerd hoe deze set op aspecten (wetenschappelijk) kan worden verdiept. Dit onderzoek biedt een fraai overzicht van de stand van zaken met betrekking tot monitoring wensen en beginnende monitoringpraktijken rond voedselbossen.

Hier vind je de Indicator list.

Elvers, A. | BSc Thesis Wageningen Universiteit| 2019

Download het onderzoek