Voedselbossen op grond met waarde archeologie

Als je een voedselbos aanlegt kijk je naar het bestemmingsplan. Soms heeft de grond naast de functie (bijvoorbeeld agrarisch) ook als waarde: archeologie. Dit houdt in dat er misschien niet gegraven mag worden in verband met het mogelijk aantreffen van materiaal van archeologische waarde. De interpretatie van deze wetgeving verschilt. Vaak is een groot gebied gearceerd met archeologische waarde, terwijl de daadwerkelijke vind kans van archeologische relikwieën alleen op een paar plekken van dat gearceerde gebied is.  Als je een voedselbos gaat aanleggen op een plek met archeologische waarde dan moet je archeologisch onderzoek doen om te bepalen waar je wel en waar je niet de bodem kunt beroeren. Dat is een wet waar je nou eenmaal mee te maken hebt. Tegelijkertijd is het zo dat bomen, zeker in het begin, vaak helemaal niet dieper wortelen dan landbouw gewassen. Vanuit de Green Deal voedselbossen bevelen we beleidsmakers aan om niet zomaar hele gebieden te arceren met waarde archeologie, maar meer locatie specifiek te markeren waar archeologie mogelijk een beperkte rol speelt.

Factsheet Voedselbossen