Online kennisbijeenkomsten over Voedselbossen

cultivar kornoelje

Voedselbossen, kansen voor regionale overheden

Waar krijg je mee te maken als je een voedselbos wil faciliteren in jouw regio? Hoe kan je praktijkmensen ondersteunen bij je collega’s, tegen welke wet- en regelgeving lopen voedselbossen-in-ontwikkeling aan? Afgelopen juli hadden we een succesvolle kennisuitwisselingsbijeenkomst hierover. Zo’n honderd mensen werkzaam bij gemeentes, provincies, en waterschappen namen deel aan een online sessie. Lees hier het verslag kennisbijeenkomst voedselbossen 7 juli 2020.

Voedselbossen dragen voor overheden bij aan verschillende doelstellingen. Voedselbossen realiseren herstel van biodiversiteit, verbeteren de waterhuishouding en binden koolstof. Ook zijn combinaties met educatie en recreatie mogelijk.  Op 27 oktober was een tweede online bijeenkomst over voedselbossen, deze is opnieuw bedoeld voor mensen werkzaam bij gemeentes, provincies, en waterschappen. Doel was om meer te leren over kansen en knelpunten voor voedselbossen rondom wet- en regelgeving. Lees hier het  Verslag kennisbijeenkomst voedselbossen 27 oktober 2020