Rekentool Voedselbossen

De Rekentool Voedselbossen is een Excel-bestand dat de financiële haalbaarheid van een voedselbos berekent op basis van diverse parameters. De Rekentool is als een hulpmiddel in te zetten bij het ontwerp, of is te gebruiken om een zo realistisch mogelijke inschatting te kunnen maken van de winstgevendheid van een bestaand voedselbos-ontwerp. Desondanks blijft een onzekerheidsmarge bestaan door bijvoorbeeld schommelende inkoop- en verkoopprijzen en uitval. Er zitten zo’n 200 veelgebruikte soorten en diverse ecosysteemdiensten in de tool.

Versie 4.0 wordt momenteel al in de (ontwerp)praktijk gebruikt. Nicolaas Geijer, masterstudent aan de Universiteit Utrecht, zal de tool in 2023 gebruiken om onder meer de voedselbossen uit de duurzame doorbraak door te rekenen.

Kijk hier hoe je de handleiding van de rekentool kan downloaden.