Bodemactiviteit en landgebruik

Een eerste poging om de potentie van oogstmachines in voedselbossen te onderzoeken. Op basis van oogst- en arbeidsdata uit twee systemen in België en Nederland en uit de reguliere fruitteelt, blijkt dat het meest te winnen valt in de arbeidsintensieve oogst van kleinfruit (bessen). Uit een analyse van bestaande apparatuur en een inventarisatie van eisen voor in een voedselbos, volgt een uitwerking van het benodigde type, maar de ontwikkeling is helaas prijzig en voorlopig alleen interessant voor grote voedselbossen (>2ha). De soorttabel achterin wat betreft oogstparameters is een aanrader.

Burhomistrenko, L. | Mechanization of Berry Harvesting for Food Forests in Europe | MSc thesis WUR | 2020

Download het onderzoek
Mechanisation of berry harvesting for food forests in Europe